Boka demo
Kundcase

Mer än 40% av besökarna på karriärsidan interagerade med ZmashBot, vilket gjorde det enklare för Karolinska att identifiera vilka som besöker deras karriärsida

Vi hjälpte Karolinska att identifiera deras besökare på deras karriärsida

Karolinska Universitetssjukhuset ville ta reda på mer information om vilka deras besökare på deras karriärsida var. De var nyfikna på bland annat att veta deras bakgrunder och vad de är intresserade av. Genom att implementera ZmashBot på deras karriärsida fick de tillgång till ny information om deras besökare.

Karolinska Universitetssjukhuset fick svar på ett flertal frågor som är viktiga ur ett Employer Branding och användbarhetsperspektiv. Dessa frågor var bland annat:

 • Vilken bakgrund deras besökare på karriärsidan var.
 • Hur många års erfarenhet inom vården de hade.
 • Vad för information besökarna är intresserade av.
 • Hur engagerade deras besökare är.
 • Konverteringsgraden från besökare till engagerad användare.
 • Vilka olika kanaler som attraherar kandidater, som till exempel sociala medier eller event.

Karolinska Universitetssjukhuset kunde med hjälp av detta identifiera värdefull information som kan hjälpa dem i kampen om talangerna. Med en hög engagemangsgrad där 40% startade en konversation med ZmashBot visar det att det är ett effektivt verktyg för att få mer information om era besökare på er karriärsida.

Förutom att få mer information om deras besökare kunde Karolinska Universitetssjukhuset också med hjälp av ZmashBot guida besökarna till rätt jobbsida beroende på vad för bakgrund och tjänst de var ute efter. På så vis fungerade ZmashBot inte bara som ett Employer Branding-verktyg utan också rekryteringsverktyg.

Vår lösning

ZmashBot och dess konversationer för karriärsidor förenar rekrytering och Employer Branding och är ett verktyg som kan användas för de båda delarna och täcker:

 • Research
 • Utveckling av er användarvänlighet för potentiella kandidater som besöker er hemsida
 • En möjlighet för kandidater att lämna sina kontaktuppgifter och för er att få kandidater till aktuella tjänster

Kampanjen

 • Syfte: Employer Branding research & rekrytering
 • Platform: Karriärsida
 • Lösning: ZmashBot för karriärsidor

Utforska fler av våra case

Attrahera IT-talanger genom recruitment marketing och konvertera dem med hjälp av ZmashBot

Läs case

Konversationsannonser med Worko - 6x kandidatökning

Läs case

Skapa en grund för framtida strategier inom employer branding och rekrytering

Läs case