Boka demo
Kundcase

Förkvalificerade kandidater med hjälp av ZmashBot

Vi hjälpte Scania att attrahera IT-talanger och kvalificera kandidater

Scania erbjuder sina anställda en spännande framtid med chansen att jobba tillsammans för att utveckla en mer hållbara lösningar inom transport.

Zmash hjälpte Scania att attrahera IT-talanger till några av deras specifika tjänster. De önskade att på ett nytt och innovativt sätt se till att passiva kandidater som inte än ser Scania som en framtida arbetsgivare, ska få reda på mer om deras spännande projekt och initiativ.

En kampanjsida för Scania skapades med relevant innehåll som lyfter Scania som arbetsgivare. På kampanjsidan interagerade användarna med ZmashBot som kvalificerade dem baserat på deras bakgrund och kunskaper, som till exempel Machine Learning, frontend-utveckling etc. Av detta skapades en talangpool med kvalificerade kandidater till Scania som de kan rekrytera till deras IT-tjänster. 

Genom att använda ZmashBot för karriärsidor kunde Scania inte bara attrahera fler IT-talanger utan de fick också ta del av värdefull data under kampanjens gång. Med över 1900 besökare på kampanjsidan fick Scania tillräckligt med data för att veta vilka ämnen som är mest engagerande bland deras målgrupp, och vad för sorts innehåll de bör fokusera på. Med en konverteringsgrad på 48% från startad konversation till kvalificerad kandidat, bidrog ZmashBot med engagera besökarna på kampanjsidan och fånga upp dem på ett mobilvänligt sätt.

Med över 144 000 visningar på LinkedIn kunde Scania visa upp sitt Employer Brand, deras projekt och initiativ på ett nytt och innovativt sätt, attraktivt för deras målgrupp och potentiella framtida talanger. Datan från LinkedIn gav dem insikt i vad för sorts ämnen som attraherar deras passiva kandidater och får dem att se Scania som en potentiell framtida arbetsgivare.

Vår lösning

För att effektivt kunna ger mer information om Scania och attrahera kandidater skapades en kampanjsida med relevant innehåll. Här kan ni som arbetsgivare kan visa era styrkor och stärka ert Employer Brand via till exempel videos av anställda och deras erfarenheter. 

För att visa upp ert Employer Brand användes i detta fall av Influencer Marketing på LinkedIn. Det är ett sätt att nå ut direkt till rätt målgrupp, av andra som arbetar i samma bransch.

För att öka interaktivitet på kampanjsidan och se till att fånga upp och kvalificera kandidater och leads kan man använda sig av ZmashBot. ZmashBots konversationer och utseende anpassas efter era preferenser och Brand Guidelines.

Kampanjen:

  • Syfte: Attrahera och rekrytera
  • Platform: Linkedin
  • Lösning: Kampanjsida, Influencer Marketing och ZmashBot Kampanj

 

Utforska fler av våra case

Skapa en grund för framtida strategier inom employer branding och rekrytering

Läs case

Mer än 40% av besökarna på karriärsidan interagerade med ZmashBot, vilket gjorde det enklare för Karolinska att identifiera vilka som besöker deras karriärsida

Läs case

Attrahera IT-talanger genom recruitment marketing och konvertera dem med hjälp av ZmashBot

Läs case