Boka demo
Client case

Vi hjälpte Sigma marknadsföra sitt Employer Brand bland ledande tekniska universitet via student influencers

Våra Student influencers marknadsförde SIGMAs olika rekryteringsevent för att ta en position bland tekniska universitet

Sigma IT Consulting är en del av Sigma-koncernen och är ett starkt och snabbt växande IT-konsultföretag som hjälper kunderna med innovativa lösningar varje dag. Zmash gav genom en influencer kampanj medvetenhet om Sigma IT satsningar och employer brand med syfte att bjuda in studenter till 3st Gaming event. Genom Zmash unika erbjudande kunde Sigma marknadsföra sig via studenter och fick en räckvidd på över 5000 studenter via organiska inlägg på KTH, Chalmers,Lund och Linköping.
Sigma fick engagemang, besökare samt insikter kring vilket innehåll som fungerade bäst under kampanjen och hur konverteringar kan optimeras på Sigmas karriärsida.

Om kampanjen

Sigma IT consulting hade behov av att effektivt bryta igenom bruset om sitt unika erbjudande bland studenter på Sveriges ledande tekniska universitet. Sigma hade utmaningar med att använda andra traditionella kanaler som inte skapade intresse bland den tänka målgruppen, studenter.

Genom att använda Zmash Student Influencer lösning som en kommunikationskanal, kunde Sigma IT consulting se bla en  Total Campaign Engagement rate på 5,26%.  Detta var möjligt genom att Student influencers publicerade inlägg via sina egna sociala medier.

  • Mål: Awareness
  • Student Influencers: 11
  • Plattformar: Facebook & Instagram
  • Antal social post: 88
  • Engagement Rate Instagram 3,4% jämfört med Instagram Average rate på 3%
  • Engagement Rate Facebook 1,79% jämfört med Facebook Average rate på 0,5%

Explore more of our cases

We helped Scania find and pre-screen top quality candidates using Influencers and AI technology

Läs case

We helped Ework find 39 Qualified Candidates for a marketing position within 3 weeks

Läs case

Plantagen had 644 qualified candidates to pick from after Zmash ran their 2019 Recruitment campaign

Läs case