Boka demo

Alla FAQ-frågor

Artificiell Intelligens

Här kan du analysera resultatet av den hjälpande delen av ZmashBot. Datan baseras endast på användare som har startat chatta med en bot som består av AI.

Om en användare har börjat en konversation med ZmashBot genom att dela med dig av sin bakgrund och vart hen vill söka jobb, så räknas det som den hjälpande/AI delen av chatboten.

 

Här har du möjlighet att se följande resultat:

 

  1. Sessioner: Antal gånger AI har blivit triggat av användare

 

  1. Konversationer: Antal gånger användare har interagerat minst en gång med AI.

 

  1. Klick: Antal klick på föreslagna jobb, som antingen leder till ett jobbflöde eller länkar till en ansökan. Klicken räknas först när en användare fått föreslagna jobb som passar dem och efter det klickat på någon av jobben.

 

  1. Ansökningar: Antal ansökningar som startade med en konversation med NLP.

 

Utöver detta kan du också se kandidatresan för de användare som startade med NLP. Den innehåller följande steg:

 

  1. Sessioner: Visar antal gånger som AI-delen av ZmashBot har inletts.

 

  1. Konversationer: Antal konversationer som har startat med AI och som minst har en interaktion.

 

  1. Jobbförslag: Antal gånger användare har fått en lista över föreslagna jobb som passar deras bakgrund.

 

  1. Startat ansökan: Antalet användare som har startat ansöka till ett specifikt job efter de fått förslag på jobb som passar dem. Detta steg är detsamma som ”Klick”.

 

  1. Kandidater: Antal unika kandidater (skiljer sig från ansökningar då en kandidat kan skicka in flera ansökningar)