Boka demo

Alla FAQ-frågor

Hur använder ZmashBot NLP?

ZmashBot använder AI för att guida potentiella kandidater till de rätta jobben. Baserat på användarnas bakgrund så kommer ZmashBot visa en lista med jobb som de är kvalificerade för. När användaren klickar på något av jobben så startar en jobbansökan direkt i konversationen samtidigt som information samlas in och skickas till er ATS för respektive jobb.