Boka demo

Alla FAQ-frågor

Kandidater

Du kan få mer information om individuella kandidater genom att gå till sidan som heter ”Kandidater”. Där klickar du sedan på den kandidaten du vill se mer information om. Här hittar du också kandidaternas kontaktuppgifter.

Du kan filtrera bland kandidater baserat på jobbtitel eller annan information som till exempel antal års erfarenhet eller stad. Det gör du genom att trycka på filtreringsknappen i det vänstra hörnet uppe på sidan.

Vill du markera alla kandidaterna i listan så trycker du på kvadraten som är framför kolumnen ”Namn”. Du kan sedan om du vill, välja att ladda ner dom i en CSV-fil. Du kan endast ladda ner information om era kandidater i CSV-format.

Listan av kandidater kommer att automatiskt uppdateras.