Boka demo

Alla FAQ-frågor

Vad är NLP?

Natural language processing (NLP) är ett datorprograms förmåga att förstå mänskligt språk. Informationen på vanligt talat eller skrivet språk överförs till former som en dator kan bearbeta. NLP är en komponent av Artificiell Intelligens (AI).