Boka demo
Guida era potentiella kandidater till de rätta jobben baserat på bakgrund, kompetens & erfarenhet och låt dom ansöka direkt via en chatt på er karriärsida

ZmashBot Karriärsida

AI-teknologi för att hjälpa kandidater på er karriärsida att ansöka till jobb som de är kvalificerade för

Med ZmashBots inbyggda AI, kan kandidater svara på frågor om deras professionella bakgrund och få jobb presenterade för dem som de är kvalificerade för. Du kan välja om du vill att kandidaterna ska ansöka via ZmashBot-konversationen eller på de specifika jobbsidorna på er karriärsida.

Artificiell Intelligens

Kvalificera era potentiella kandidater med hjälp av AI

Lista jobb

Visa lediga jobb för era kandidater baserat på deras bakgrund

Jobbansökan

Låt era kandidater klicka på något av jobben i listan och därmed starta deras ansökan, antingen på er karriärsida eller direkt via ZmashBot

Fler ansökningar

Pinga de kvalificerade kandidaterna att ansöka till fler jobb som matchar deras bakgrund

Integration

Få kvalificerade kandidater samt deras data i ert rekryteringssystem, oavsett var applikationen inträffar

Inte en vanlig chatt

ZmashBot är designad för att ändra status quo inom rekrytering genom att hjälpa era besökare att hitta och ansöka till de rätta jobben på ett snabbt & enkelt sätt, i motsats till den traditionella rekryteringsprocessen

1. Artificiell Intelligens

2. Lista med jobb

3. Fler ansökningar

Artificiell Intelligens segmenterar era besökare på er karriärssida

Engagera era kandidater genom att berätta för dem vilka jobb de är kvalificerade för. Segmentera era besökare efter deras professionella bakgrund.

ZmashBot listar jobb som användare är kvalificerade för

Efter att din målgrupp är segmenterad visar ZmashBot en lista med positioner som användaren är kvalificerad för. Användaren kan sedan klicka för att läsa mer om positionen eller ansöka direkt via konversationen.

Jobbansökans placering

När användaren klickar "Ansök" på något av de föreslagna jobben i konversationen kommer ZmashBot att guida hen till att antingen ansöka via chatten eller bli skickad till era specifika jobbsidor, där de ansöker på det traditionella sättet beroende på hur du vill att chattboten ska fungera.

Få användare till att ansöka till fler jobb

Användare kommer att få frågan om de är intresserande av att ansöka till fler föreslagna jobb som visats i den tidigare listan och de kan då fortsätta att ansöka. De kan också välja att starta en ny konversation där de får frågan om jobb inom andra områden eller i någon annan stad.

Vi integrerar med ert rekryteringssystem

Bara data från era kvalificerade kandidater kommer automatiskt skickas till ert rekryteringssystem. På så vis kan vi säkerställa att ni hanterar era kandidater på ett ställe. Du har också tillgång till kandidaterna via vår plattform.

Ha tillgång till era Dashboard och Benchmarking-verktyg

Ta reda på vart du står i kampen om talanger genom att använda vår plattform. Se er statistik, jämför ert employer brand med företag inom er bransch och mät era resultat och konverteringar.

Ändra era Employer Branding & Rekryterings-strategier

Starta med Zmash

Cases

Det här är några av de företag som vi har jobbat med

Skapa en grund för framtida strategier inom employer branding och rekrytering

Läs case

Attrahera IT-talanger genom recruitment marketing och konvertera dem med hjälp av ZmashBot

Läs case

Mer än 40% av besökarna på karriärsidan interagerade med ZmashBot, vilket gjorde det enklare för Karolinska att identifiera vilka som besöker deras karriärsida

Läs case

Attrahera fler kvalificerade kandidater i samband med traineerekryteringar

Läs case

Fler kandidater till traineeprogrammet med hjälp av ZmashBot för Facebook Messenger

Läs case

Guida & kvalificera kandidater med hjälp av AI och låt dem ansöka direkt via chattbotkonversationer

Läs case